Projekt bralne pismenosti je na naši šoli uspešno živel in marsikatere prakse, ki smo jih v tem obdobju vpeljali in so se pokazale kot učinkovite, uporabljamo še danes. Vsaka stvar, ki se nas dotakne, nas za vedno oblikuje in naše dojemanje sveta se za zmeraj spremeni. Dokazano se tudi naši možgani za vedno preoblikujejo.

Temeljni namen projekta je bil prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti, izboljšanju dostopa do kakovostnega izobraževanja in integraciji učinkovitih didaktičnih strategij za doseganje višjih ravni bralne pismenosti v okviru formalnega izobraževanja ter s tem prispevati k uresničevanju nacionalne strategije:

  • izboljšati motivacijo in interes za branje;
  • izboljšati tehniko branja in pisanja ter branje z razumevanjem;
  • usposobiti učence za uporabo najrazličnejših bralnih učnih strategij;
  • razviti procese refleksije, metakognicije in samoregulativno učenje;
  • nameniti večjo pozornost učnemu jeziku in učnemu pogovoru;
  • izboljšati dosežke pri NPZ in mednarodnih raziskavah (PIRLS, PISA).

Pri tem projektu smo prispevali še nekaj drugega. Z učiteljico Mojco Grula sva sodelovali na natečaju za logotip bralne pismenosti in bili smo navdušeni, ko je komisija izbrala ravno naš predlog. Poudarili so, da v veliki meri tudi zaradi razlage, ki sva jo dodali:

Za logotipom se skriva ideja “od ustvarjalca do bralca”, začne se pri avtorju, ki s svojim pisanjem, ustvarjanjem, odnosom do sveta, odzivom na tisto kar zaznava – začuti potrebo po pisanju iz mnogoterih razlogov. To ustvarjanje, avtorstvo, pisanje, predstavlja rokopis začetnic bp. Rokopis je človekov podpis, sredstvo, s katerim se istovetimo, dokažemo identiteto. Naloga bralca je, da dešifrira prebrano,  dekodira, da poišče idejo, da se poglobi v besedilo.

Logotip je nadgrajen s ‘podrobnejšo razlago’, sredstvom, ki nam omogoča boljše razumevanje.  Zapisano v slogu starega pisalnega stroja. Ta del predstavlja pripomočke, ki jih imamo na razpolago, vire, kjer lahko iščemo znanje. Pisalni stroj glasno udarja za nas že nekaj časa, celotna zgodovina zapisov nam je na voljo, da se dokopljemo do znanja.

In pika. Popolnost kroga. Zaključenost. Biti bralno pismen je privilegij, pravica, dolžnost. Vseh nas v tem krogu: rokopiscev, tipkarjev, bralcev, učiteljev, učencev. Zato začinjeno z rdečo. Ker požene kri po žilah, zaneti strast, dá moč in samozavest, napolni z energijo in motivira za ‘aktivno naprej’, usmerjenost navzgor, ki je ponazorjena s strmo naraščajočo linijo. Znanju naproti.

(Skupno 40 obiskov, današnjih obiskov 1)